Mae Croeso Mawr Ar Y Maes Ym Mhencoed! – Urdd Eisteddfod 2017 / A Great Welcome On The Maes In Pencoed! – Eisteddfod Urdd 2017

   Mae croeso mawr ar y Maes ym Mhencoed! – Urdd Eisteddfod 2017 Gwyl Dathlu iaith, diwylliant ac ieuenctid Cymru ar Gampws Coleg Pencoed Penybont. Digwyddiad rhagorol – da iawn i bawb sy’n gysylltiedig. Gweler fy natganiad yn y Senedd ac yn is na’r fersiwn testun a ffotograffau sydd ynghlwm yn cael hwyl gyda Chymdeithas[…]