Menter Prifysgol yn helpu i ysbrydoli disgyblion Ton-du/University Initiative Helps To Inspire Tondu Pupils

Fel rhan o fenter ‘Ysgol Aeaf’ Prifysgol Caerdydd, fe wnaeth disgyblion Coleg Cymunedol y Dderwen gyfarfod aelodau o’r Cynulliad Cenedlaethol ac academyddion Prifysgol Caerdydd er mwyn cael cipolwg ar fyd gwleidyddiaeth a’r broses ddeddfu yma yng Nghymru. Nod yr ymweliad, a drefnwyd fel rhan o ‘Ysgol Aeaf’ breswyl am dridiau i ddisgyblion 14 ac 15[…]